Hari Aananda Maya Jaya Naaraayanaa

Sai Aananda Maya Jaya Naaraayanaa

Vasu Deva Nandana Raadhaa Jeevana

Paramaanandaa Maadhavaa (2)

[Naaraayanaa Hari Naaraayanaa

Naaraayanaa Sai Naaraayanaa

Naaraayanaa Sathya Naaraayanaa]

Meaning:

O Ever-Victorious Lord Sri Sai Narayana, Thou art The Saviour and Sustainer of all. Thou art Eternal Bliss and Mother Lakshmi, The Goddess of Wealth and Prosperity is Thy Beloved Divine Consort. O Lord Sri Krishna, Thou art The Beloved Divine Son of Vasu Deva and art The Life-Breath of Mother Radha. O Most Beloved Divine Lord Sri Sathya Sai Narayana, we sing and chant Thy Divine Name incessantly.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here