Tuesday, November 29, 2022
Home 2017 December

Monthly Archives: December 2017

Allah Tuma Ho Ishwara Tuma Ho

0
Allah Tuma Ho Ishwara Tuma Ho Tum Hi Ho Raama Rahim (2) Mere Raam Mere Raam Raama Rahim (3) Eshu Tuma Ho Naanaka Tuma Ho Zoharaashtra Bhi Ho...

Allah Tere Kitne Pyaare Naam

0
Allah Tere Kitne Pyaare Naam Maulaa Tere Kitne Pyaare Naam Kitne Pyaare Naam Koi Kahe Allah Koi Kahe Khudaa Allah Sai Ek Hi Hai Anek Tere Naam Allah...

Allah Naama Bhajo Bhajo Re Bhajo Maulaa Naama Bhajo Bhajo Re Bhajo

0
Allah Naama Bhajo Bhajo Re Bhajo Maulaa Naama Bhajo Bhajo Re Bhajo Naanaka Eshu Mahaavira Naama Bhajo Sri Buddha Deva Bhajo Bhajo Re Bhajo Shirdi Sai...

Allah Kaho Maulaa Kaho Hey Allah Sai Prabhu Naam

0
Allah Kaho Maulaa Kaho Hey Allah Sai Prabhu Naam Raama Kaho Sri Krishna Kaho Hey Raama Krishna Prabhu Naam Naanak Kaho Gautam Kaho Hey Buddha Sai...

Allah Ishwara Eka Hi Naam

0
Allah Ishwara Eka Hi Naam Bhaja Le Manavaa Mohammad Naam Allah Ishwara Eka Hi Naam Eshu Masihaa Teraa Sahaaraa Guru Naanakji Ki Bolo Jai Kaar Gautam Buddha Mahaavira Naam Allah...

Allah Ishwara Eka Hi Naam

0
Allah Ishwara Eka Hi Naam Bhaja Re Manavaa Baba Naam Allah Ishwara Eka Hi Naam Allah Bolo Ishwara Bolo Bolo Sai Raam Naanaka Bolo Eshu Bolo Bolo Sai...

Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar

0
Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar Eshu Pitaa Prabhu Allah Ho Akbar Shirdi Sai Parthi Sai Tuma Ho Guru Naanaka Bhi Tuma Ho...

Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar

0
Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar Allah Allah Sai Maulaa Sai Bolo Aallah Allah Saishwar Sai Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar Allah Allah Sai Maulaa Sai Eshu Buddha...

Allah Bhajo Maulaa Bhajo Hey Allah Sai Bhagawaan

0
Allah Bhajo Maulaa Bhajo Hey Allah Sai Bhagawaan Raam Bhajo Hey Krishna Bhajo Hey Raama Krishna Bhagawaan Naanaka Bhajo Gautam Bhajo Hey Buddha Sai Bhagawaan Eshu Bhajo...

Allah Allah Karo Pukaar

0
Allah Allah Karo Pukaar Sarva Dharma Ki Jai Jai Kaar Allah Allah Karo Pukaar Sathya Sai Ki Jai Jai Kaar Raama Krishna Ki Jai Jai Kaar Allah Allah Karo...

MOST POPULAR

HOT NEWS